حضور تیم تخصصی جامعه بسیج دانشگاه و بیمارستان شهید صدوقی یزد

حضور تیم تخصصی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه و بیمارستان  شهید صدوقی یزد و ویزیت رایگان اها لی بخش دهج

 درتاریخ 96/2/21 در یک  حرکت خداپسندانه تیم تخصصی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه و بیمارستان شهید صدوقی یزد جهت ارائه خدمات بهداشتی رایگان  به مردم شهر و بخش دهج به شهر دهج عزیمت نمودند.

که در این خصوص شهردار دهج جناب آقای فروتنیان ضمن تبریک میلاد با سعادت منجی عالم بشریت  حضرت مهدی ( ع) به تمامی مسلمین جهان  مراتب قدر دانی و سپاس همکاری از خدمات بیمارستان شهید صدوقی به ویژه جناب آقای حسین شفیعی ابراز داشتند.