بخشدار جدید دهج معرفی شد

طی حکمی از سوی فرماندار محترم شهرستان شهربابک جناب آقای مهندس سفلایی به عنوان بخشدار جدید دهج معرفی گردید.